Cycling4school

De gemeente Breda is mede initiator  van het cycling4school project.

Geïnspireerd door het concept Spitsmijden (een verleidingsconcept dat zich richt op gedragsverandering bij automobilisten door toekenning van een beloning) en gebruik makend van de Bredase Positive Drive-app wil de gemeente Breda een beloningsproject starten bij basisscholen om de omgeving autoluw te maken tijdens haal- en brengtijden. We doen dat onder de noemer ‘Cycling4School’: door meer te lopen en te fietsen in de schoolspits en door minder de auto te nemen, sparen ouders én kinderen prijzen voor de school.